พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการระบบ IT ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน IT ของหน่วยงาน
พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการระบบ IT ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน IT ของหน่วยงาน โดยเนื้อหาของการศึกษาดูงานได้แก่ การออกแบบระบบ Data Center, ระบบ Security ของ Data Center, ระบบการสำรองข้อมูล, การจัดการความเสี่ยงของระบบ Data Center รวมไปถึงนโยบายในการบริหารงานด้าน IT ณ อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า 19 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯIMG_0737

IMG_0792

IMG_0775

IMG_0756

IMG_0751

IMG_0739