ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

ข้อมูลสถิติ

crime traffix

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต. สรพล สรสกุลชัย

พล.ต.ต สรพล สรสกุลชัย

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions