Archive | ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS feed for this section
คู่มือการขอหมายจับกับถอนหมายจับออนไลน์">คู่มือการขอหมายจับกับถอนหมายจับออนไลน์
notepad-117597_960_720
Read More...
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจผ่านโทรศัพท์มือถือ (CRIMES on Mobile) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ประกาศประกวดราคา (CRIMES on Mobile) ใบเสนอราคา (CRIMES on Mobile) TOR (CRIMES on Mobile)

Read More...
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ประกาศประกวดราคา (Police Serve You) ใบเสนอราคา (Police Serve You) TOR (Police Serve You)

Read More...
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Web Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
news_1395907288

01 02 03 04 05

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 3/2562 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562
download

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 3/2562 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562

Read More...
คำสั่งกำชับการปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ( vpn )">คำสั่งกำชับการปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ( vpn )
notepad-117597_960_720
Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562
download
Read More...
แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ตร. ( POLIS ) “ระบบพัสดุ”
Address-Book-blue-icon
Read More...
แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ตร. ( POLIS ) “ระบบกำลังพล”
Address-Book-blue-icon
Read More...
ขอเชิญ ร่วมเป็นหนึ่งเสียง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ในทุกรูปแบบ”
SCAN_20190204_150047747
Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions