พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดรับการทดสอบร่างกาย เตรียมรับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสุตร กอส.)

พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดรับการทดสอบร่างกาย เตรียมรับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสุตร กอส.)

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

 

Tags:

Comments are closed.