ระบบ CRIMES on Mobile สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลหมายจับ ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และ ข้อมูลประวัติอาชญากร ผ่าน สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต

ระบบ CRIMES on Mobile เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านอุปกรณ์มือถือ
ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ในเวอร์ชั่นนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้
1.ข้อมูลหมายจับ
2.ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่
3.ข้อมูลยานพาหนะ
4.ข้อมูลประวัติอาชญากร1. ดาวน์โหลดคู่มือ


2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


3. สมัครใช้งานระบบ CRIMES on Mobile


4. ดาวน์โหลดโปรแกรม2016-11-04 (2)
2016-11-04 (8)

email [email protected]
tel 022052316
web http://www.pitc.police.go.th

Tags:

Comments are closed.