คู่มือการใช้งาน ระบบ Crimes

 

วิธีสมัคร CRIMES

วิธีการขอสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

คู่มือการบันทึกประจำวันเอกสารหาย

คู่มือการบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอาญา_จราจร

คู่มือการรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน

คู่มือบันทึกข้อมูลท้องถิ่น(บุคคล)

คู่มือบันทึกข้อมูลท้องถิ่น(สถานที่)

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่าน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย


::คำสั่ง ตร. เกี่ยวกับระบบ ปจว.อิเล็กทรอนิกส์::


1.วิทยุ ตร. ที่ 0033.45-495 ลง 6 ก.พ. 62


2.คำสั่ง ตร.ที่ 147.2561 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 1


3.คำสั่ง ตร. ที่ 454.2561 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 2


4.คำสั่ง ตร.ที่ 86.2562 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 3

Tags:

Comments are closed.